1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRẦN VĂN LÀNH
Mã số thuế: 0315679233
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Ngày cấp: 16/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỚT DURALUBE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa