1
Điện thoại: 0911441168
Người đại diện: TRẦN ĐỨC THÀNH
Mã số thuế: 0315631295
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH DANH LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Trồng cây ăn quả
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất