3
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG WAHACO VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4101 : Xây dựng nhà để ở

Ngành nghề kinh doanh:

– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 3600: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
– 3700: Thoát nước và xử lý nước thải
– 3821: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4223: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4292: Xây dựng công trình khai khoáng
– 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản tại trụ sở)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Thi công , lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, đo lường
– Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác
dùng trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: -Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim;
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác, ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác, thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước trong khu đô thị;
Thiết kế hệ thống cấp thoát nước ;
Khảo sát trắc địa công trình;
Thiết kế công trình đường bộ.
Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy;
Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
– 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn về nông học;
– Tư vấn về môi trường;
– Tư vấn về công nghệ khác;
– Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kỹ thuật và quản lý.
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, xây dựng; – Cho thuê máy móc, thiết bị : Động cơ, Dụng cụ máy, Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu, Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn, Thiết bị sản xuất điện ảnh, Thiết bị đo lường và điều khiển, Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác; – Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không có người điều khiển, Môtô, xe lưu động, cắm trại…,
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI