1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Người đại diện: LÊ XUÂN HOÀNG
Mã số thuế: 4201837469
Ngành nghề chính: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẶT LÀ SẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ