1
Điện thoại: 0911659299
Người đại diện: Nguyễn Hải Nam
Mã số thuế: 3002233693
Ngày cấp: 23/09/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT 379