1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0384250564
Người đại diện: TRẦN THANH TÙNG
Mã số thuế: 0108757010
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 29/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH DƯỢC PHẨM THIÊN HƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ