1
Điện thoại: 0938383338
Người đại diện: CHU VĂN AN
Mã số thuế: 0109224294
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG MINH THÔNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Chăn nuôi dê, cừu
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất cà phê
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây chè
 • Trồng cây có hạt chứa dầu
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây lấy sợi
 • Trồng cây mía
 • Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
 • Trồng lúa
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng nhà để ở