1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LÊ MẠNH HÙNG
Mã số thuế: 0108769915
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 05/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SHARK BROTHERS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu