1
Điện thoại: 0989093168
Người đại diện: LÊ VĨNH TRÌNH
Mã số thuế: 2803024499
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HKT

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất