1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0925678686
Người đại diện: NGUYỄN VŨ DŨNG HÀ
Mã số thuế: 0108659454
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ANTI

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Quảng cáo
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan