1
Điện thoại: 0961461369
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG DÊN
Mã số thuế: 4300832510
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ QNITECH

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan