1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0932942459
Người đại diện: Đỗ Mạnh Đạt
Mã số thuế: 0401946588
Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÍCH HỢP EDU-HOUSE

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục tiểu học
  • Giáo dục trung học cơ sở
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại