2
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Đinh Hải Long
Mã số thuế: 0109655533
Ngày cấp: 02/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DRAGON