1
Người đại diện: Mai Thị Tuyết Hoa
Mã số thuế: 0316430792
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngày cấp: 08/08/2020
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vũng Bầu

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất