1
Điện thoại: 0933770078
Người đại diện: Phạm Tính Trung
Mã số thuế: 1801683617
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Phá dỡ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở