CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWDAY

N004 Liền Kề 16,17,18 Khu Đất Dịch Vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 
2 Tháng Mười, 2020 / 832
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWDAY
Ngành nghề : SƠN - NHÀ THẦU
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Di động : 0904199122, 0907759555

Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương Mại Newday là công ty TNHH đầu tư xây dựng và XNK Newday, và được hoạt động từ tháng 12.2018. Cho đến nay gần 10 năm hoạt động. Phạm vi hoạt động chính bao gồm các lĩnh vực liên quan đến thi công sơn…