1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0936118171
Người đại diện: CHU HỒNG HOÀN
Mã số thuế: 0108614943
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ KHẢO SÁT HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất