1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÔNG ĐÔ
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6820 : Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành nghề kinh doanh:

– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
+ Chi tiết: Sản xuất hàng nội thất
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
+ (trừ chế biến gỗ)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà Nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4223: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
+ Chi tiết: Thi công nội ngoại thất công trình; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
+ Chi tiết: San lấp mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ mua bán vàng miếng)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn xây dựng; Tư vấn đấu thầu
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI