1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0915370668
Người đại diện: VÕ TÁ ĐIỆP
Mã số thuế: 0109232739
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 22/06/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO AN AN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển