1
Điện thoại: 0988924821/0967345268
Người đại diện: NGUYỄN THẾ ANH
Mã số thuế: 0801286223
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ÁNH SAO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân