1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02862926555
Người đại diện: NGUYỄN THÚY VĂN
Mã số thuế: 0315603509
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TÂN HOÀNG MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  • Hoạt động bảo vệ cá nhân
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất