1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN PHƯỚC ÂN
Mã số thuế: 0315530723
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SỸ HÒA BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân