1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0966458866
Người đại diện: TRẦN THANH LONG
Mã số thuế: 0110004198
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIB VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất