1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0838351466
Người đại diện: BÙI MẠNH CƯỜNG
Mã số thuế: 0108562798
Ngành nghề chính: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯU TRỮ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU H&H

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • In ấn
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Quảng cáo
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Xuất bản phần mềm