1
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Mã số thuế: 0108708743
Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác
Ngày cấp: 19/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIỆN Ý

Danh mục ngành nghề:

  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Vận tải hành khách đường bộ khác