1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT HƯNG
Mã số thuế: 0108661598
Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THU HỒI NỢ AN THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất