1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0933448830
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TO
Mã số thuế: 0317301849
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIA NGUYỄN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng nhà để ở