1
Điện thoại: 02286566999
Người đại diện: TRẦN THANH TÙNG
Mã số thuế: 0601172476
Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THANH TÙNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
 • Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác