1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Người đại diện: Nguyễn Thị Mai
Mã số thuế: 4500638905
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 09/04/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ÁP MÁI QUẢNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện