1
Người đại diện: Nguyễn Thị Huỳnh Như
Mã số thuế: 4500638944
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NINH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện