11
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0918448733
Người đại diện: Đặng Hồng Quân
Mã số thuế: 0109028532
Ngành nghề chính: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày cấp: 16/12/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất các loại bánh từ bột
 • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản