1
Điện thoại: 02206619839/0979491056
Người đại diện: PHẠM THANH TÙNG
Mã số thuế: 0801280119
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ WORKD – FEED

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ