1
CÔNG TY CỔ PHẦN DOT WORLD
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5911 : Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Ngành nghề kinh doanh:

– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo trên truyền hình (có nội dung được phép lưu hành).
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ Chi tiết: biên tập, lồng tiếng, phụ đề, đồ họa máy tính, giới thiệu phim (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: phát hành phim ảnh, băng video (có nội dung được phép lưu hành). (trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm.
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính – kế toán)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, giải trí khác.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI