1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0984778686
Người đại diện: Nguyễn Lâm Dũng
Mã số thuế: 0109146039
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN DSL VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất