1
Điện thoại: 0976422993
Người đại diện: Dương Văn Tuấn
Mã số thuế: 0109368049
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DBF

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu