1
Điện thoại: 0943827901
Người đại diện: TRƯƠNG HỮU TRUNG
Mã số thuế: 0109221550
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ENVICO ROOFTOP

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất pin và ắc quy
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác