1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02438571515
Người đại diện: NGUYỄN ĐOÀN ĐIỆP
Mã số thuế: 0102892976-001
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ADC VIỆT NAM – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1