1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02873026179
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
Mã số thuế: 0315575386
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 20/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại