3
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ RUBY FILM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8230 : Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Ngành nghề kinh doanh:

– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn quần áo thời trang
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (Trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành giải trí, tổ chức sự kiện.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: bán buôn đồ dùng, dụng cụ, thiết bị cổ vũ, trang trí, tổ chức sự kiện; Bán buôn sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa trang trí nội thất, các sản phẩm nhựa chuyên dụng phục vụ ngành giải trí, tổ chức sự kiện – Sân khấu nhà hát – sân vận động
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng, thiết bị, dụng cụ cổ vũ, trang trí, tổ chức sự kiện; Bán lẻ sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa trang trí nội thất, các sản phẩm nhựa chuyên dụng phục vụ ngành giải trí, tổ chức sự kiện – Sân khấu nhà hát – sân vận động.
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ (Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5914: Hoạt động chiếu phim
+ (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm (Trừ kinh doanh karaoke)
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết : thiết lập trang thông tin điện tử
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế Website
– 7420: Hoạt động nhiếp ảnh
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê hàng rào barie. Cho thuê máy móc, thiết bị ngành truyền hình – viễn thông, giải trí – tổ chức sự kiện. Cho thuê đồ dùng, dụng cụ, thiết bị cổ vũ, trang trí, tổ chức sự kiện. Cho thuê sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa trang trí nội thất, các sản phẩm nhựa chuyên dụng phục vụ ngành giải trí, tổ chức sự kiện – Sân khấu nhà hát – sân vận động
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 9000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
+ (Trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI