1
Người đại diện: Đỗ Trí Thức
Mã số thuế: 0314686238-014
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN TÂY