1
Điện thoại: 0985586101
Người đại diện: ĐINH VĂN MẠNH
Mã số thuế: 0109223332
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MCG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Đào tạo cao đẳng
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật