1
Tỉnh thành : Thành phố Tây Ninh / TÂY NINH
Điện thoại: 0984899679
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương
Mã số thuế: 0312676139-008
Ngành nghề chính: Cổng thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN GUMAC-CHI NHÁNH TÂY NINH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cổng thông tin
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Quảng cáo
 • Sản xuất các loại dây bện và lưới
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
 • Sản xuất sợi
 • Sản xuất thảm, chăn, đệm
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
 • Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất