1
Người đại diện: VÕ LỆ HIỀN
Mã số thuế: 0316325734
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HISEA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn thực phẩm
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động