1
Điện thoại: 0904888866
Người đại diện: TRƯƠNG HOÀNG NAM
Mã số thuế: 0316382845
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN INFINITY CAPITAL PARTNERS

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý