8
Ngành nghề : KHÓA
Điện thoại: (024) 38832442
Email: info@khoaviettiep.com.vn
Website: khoaviettiep.com.vn
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuân
Mã số thuế: 0100100537
Ngày cấp: 17/05/2006
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA – VIỆT TIỆP

  • Cung cấp các giải pháp an toàn
  • Sản xuất, kinh doanh các loại khóa cửa, khóa xe, bản lề…
  • Xuất khẩu trực tiếp
  • Tư vấn và thiết kế hệ thống khóa cửa an toàn
  • Dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI