1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0975515658
Người đại diện: Quách Văn Sáng
Mã số thuế: 0109155428
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 13/04/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÓA CHẤT MIỀN BẮC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)