1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0909145142
Người đại diện: Phạm Tiến Mạnh
Mã số thuế: 0304244791-006
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 20/04/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG NAM VIỆT – CHI NHÁNH MEKONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất máy thông dụng khác
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu