1
Tỉnh thành : Thành phố Vinh / NGHỆ AN
Điện thoại: 0962202626
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH TIẾN
Mã số thuế: 2902139684
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CFA GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở