1
Điện thoại: 02633828888
Người đại diện: CAO XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế: 5801391322
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN XUÂN TRƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất