1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: 0913474069
Người đại diện: TRẦN NGUYÊN DOÃN
Mã số thuế: 4001172217
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG NAM DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở